Onderzoeksbureau In.Fact.Research

In.Fact.Research is in 2019 opgericht. De kern bestaat uit drie zeer ervaren onderzoekers. In.Fact.Research is actief op vele inhoudelijke terreinen, met een accent op wonen, demografie, zorg en ondersteuning, de kwaliteit van de leefomgeving en de energietransitie. Onze opdrachtgevers zijn met name overheden, woningcorporaties, koepelorganisaties en kennisinstituten. Via (beslissingsondersteunende) onderzoeken hebben wij al veel opdrachtgevers voorzien van relevante inzichten. Ook kunnen we u helpen met onderbouwd advies of met monitoring en signalering. Multidisciplinaire opdrachten pakken we in samenwerking met onze partners op. 

De naam In.Fact. 

De naam 'In.Fact.’ komt voort uit onze drijfveer om ons altijd op feiten te baseren. De letterlijke vertaling vanuit het Engels is immers ‘in feite’. Daarnaast is de naam een afkorting van ‘Innovation Factory’. Hierin klinkt een andere doelstelling van ons door: het bewerkstelligen van innovaties en vernieuwing. Ons logo maakt duidelijk dat het ons direct of indirect altijd om (het welbevinden van) mensen gaat. 

Stichting In.Fact.

Stichting In.Fact. is in 2014 opgericht omdat veel innovatieve projecten in onze sector moeizaam van de grond komen. Stichting In.Fact. signaleert kennislacunes en ontwikkelt (in samenwerking) nieuwe instrumenten en methoden. De WoonZorgwijzer is een van de meest aansprekende innovaties die we via deze weg hebben vormgegeven.