Woningmarkt en demografie

In.Fact.Research wordt vaak gevraagd voor een integrale analyse van de woningmarkt, inclusief doorkijk naar de toekomst. Hierbij werken we standaard met demografische scenario’s, om recht te doen aan de onzekerheden die horen bij toekomstverkenningen. Door onderzoeken periodiek te actualiseren, ontstaat zicht op de trends op de woningmarkt in de afgelopen jaren (monitoring). We voer(d)en dit soort onderzoeken uit voor gemeenten als Tilburg, Breda en Woensdrecht. 

Naast dit soort meer algemene woningmarktonderzoeken voeren we ook meer thematische studies uit. Zo hebben we onlangs voor Intermaris onderzocht wat kansen zijn voor het realiseren van duurdere huurwoningen op een specifieke locatie in de gemeente Hoorn.

In 2020 ontwikkelen we (samen met Object Vision en Baasgeo) een marktmonitor voor Woonzorg Nederland. Deze monitor moet in de toekomst gaan helpen bij het onderbouwen van investeringsbeslissingen in zowel nieuwbouw als in de bestaande voorraad.