Werkvelden

In.Fact.Research is actief op vele inhoudelijke terreinen, met een accent op wonen, demografie, zorg en ondersteuning, leefbaarheid en de energietransitie.

Woningmarkt

Inzicht in de benodigde samenstelling en kwaliteit van de woningvoorraad.

Demografie

Kennis over de verandering van de samenstelling van de bevolking en de consequenties daarvan.

Zorg en ondersteuning

In beeld hebben van de randvoorwaarden voor het zelfstandig wonen door mensen met beperkingen.

Leefbaarheid

Inzicht in hoe de leefomgeving aansluit bij de eisen en wensen die mensen er aan stellen.

Kwetsbaarheid

Inzicht in de ontwikkeling en toenemende concentratie van kwetsbare groepen. 

Energietransitie

Inzicht in de mogelijkheden en effectiviteit van maatregelen om de transitie te realiseren.