Kwetsbaarheid

Inzicht in kwetsbaarheid

Zelfredzaamheid staat in het Nederlands beleid hoog in het vaandel, maar er is en blijft een groep die kwetsbaar is en het niet altijd zonder hulp redt. Het kan daarbij gaan om mensen die moeite hebben om de huur betalen (lees hier over onze aanpak om deze groep in beeld te brengen) of om mensen die ondersteuning nodig hebben bij alledaagse activiteiten.

Wat wij bieden

In.Fact.Research brengt voor uw werkgebied de omvang en samenstelling van kwetsbare groepen in beeld, zie ook de update van het Veerkracht-onderzoek. We geven een beeld van de problemen waarmee deze groepen kampen en wat mogelijke oplossingen zijn voor de geconstateerde problematiek.

Met dit inzicht helpen we verschillende opdrachtgevers het beleid te verbeteren: corporaties, gemeenten, regio’s en provincies. Ook voor landelijke opdrachtgevers is dit inzicht waardevol, ook waar het gaat om de doorwerking van het (algemeen) landelijk beleid (zoals de Woningwet).

We maken bij onze studies gebruik van lokaal geïnventariseerde data, landelijke data (zoals het WoON, CBS-data en de modellen van het NIBUD) en eigen instrumenten zoals ons Lokaal CombinatieModel, de WoonZorgwijzer en ons prognosemodel voor de behoefte aan woonzorgarrangementen.