Energietransitie

Inzicht in de energietransitie

De energietransitie is een van de grootste opgaven waar Nederland de komende jaren voor staat. Vermindering en verduurzaming van het huishoudelijke energiegebruik en het doel om de woningvoorraad ‘van het gas’ te krijgen, vragen om veel inzet en nieuwe ideeën.

Wat wij bieden

In.Fact.Research helpt bij het in kaart brengen van de effectiviteit van maatregelen vanuit het perspectief van bewoners en hun specifieke woonsituaties. Welk energiegedrag vertonen huishoudens, welk energiegebruik brengt dat met zich mee en hoe kunnen specifieke maatregelen en gedragsverandering bijdragen aan vermindering van het energiegebruik?

Voor de analyses maken we onder meer gebruik van monitoring van specifieke projecten en van de vele registraties en onderzoeken, zoals de energiemodule van het WoON, die ons land rijk is.