Leefbaarheid

Inzicht in leefbaarheid

Leefbaarheid staat weer hoog op de beleidsagenda’s. Dit in de eerste plaats op lokaal niveau, waar partijen in samenwerking een gebiedsgerichte aanpak ontwikkelen. Eind 2019 gaf ook het ministerie van BZK per brief aan de Tweede Kamer aan zich (weer) hard te gaan maken voor een gebiedsgerichte aanpak. Ondermijnende criminaliteit en leefbaarheid in kwetsbare wijken zijn daarin speerpunten.

Wat wij bieden

In.Fact.Research helpt met het uitzoeken hoe het zit met de leefbaarheid in Nederland als geheel, in uw gemeente of in uw werkgebied. Welke specifieke problemen zijn er en welke kansen doen zich voor om – veelal samen met andere partijen in het veld – de leefbaarheid te verbeteren? We kijken niet alleen naar de huidige probleemgebieden, maar ook naar gebieden waar er signalen zijn dat er in de toekomst mogelijk problemen ontstaan.

Voor de analyses gebruiken we verschillende instrumenten, waaronder de Leefbaarometer waarvan we de 2.0-versie mede ontwikkelden. Ook voor het ´op maat maken´ van de uitkomsten van de Leefbaarometer voor uw werkgebied kunt u bij ons terecht.