Betaalbaarheid

Voor veel corporaties en gemeenten monitoren we de woonlasten in de sociale huursector. Om te bepalen of er sprake is van betaalbaarheidsproblemen of armoedeproblematiek moet breder worden gekeken dan naar de woonlasten alleen. Mensen hebben immers meer uitgaveposten en daarnaast is het van belang om te kijken naar wat er binnenkomt. In.Fact.Research verzorgt integrale analyses van het totale plaatje. Lees hier meer over onze (standaard)aanpak. 

Voor corporaties als Lefier voer(d)en we dit soort analyses uit ten behoeve van het huurbeleid. Samen met Circusvis deden we hetzelfde voor woningcorporatie Wierden en Borgen. Essentieel bij de vertaalslag naar het huurbeleid is dat er meerdere invalshoeken mogelijk zijn. Armoedeproblematiek is met huurbeleid niet op te lossen, maar men kan wel zorgen dat het bezit qua samenstelling aansluit op de doelgroep.

We verrichten niet alleen onderzoek naar de sociale sector, ook de betaalbaarheid van de koop en middeldure huur is onderwerp van analyses. De laatste tijd is er veel aandacht voor de middeninkomens, die tussen wal en schip zouden vallen. Het realiseren van middenhuur wordt vaak gezien als het antwoord. Uit onze analyses blijkt vaak dat (a) de middeninkomens gevarieerd zijn qua samenstelling en slechts voor klein deel zijn aangewezen op de middenhuur en (b) dat de middenhuur voor uiteenlopende groepen een rol kan vervullen en lang niet alleen voor de middeninkomens. Kortom: een meer genuanceerde blik is essentieel.