Zorg en ondersteuning

Inzicht in zorg en ondersteuning

Door de extramuralisering en ambulantisering wonen steeds meer mensen met beperkingen zelfstandig. Door de decentralisaties zijn steeds vaker lokale partners aan zet om hiervoor de juiste randvoorwaarden te creëren. Deze hebben betrekking op de woning, de woonomgeving, voorzieningen en de beschikbare zorg en ondersteuning.

Wat wij bieden

In.Fact.Research brengt zowel de behoefte als het aanbod in uw werkgebied in beeld. Aan de aanbodzijde gaat het onder meer om de geschiktheid van de woningvoorraad, het relevante voorzieningenaanbod en het Wmo-gebruik. Aan de behoefte-kant gaat vooral om de omvang en samenstelling van de populatie en de problemen waarmee deze kampt. Natuurlijk kijken we daarbij ook naar de ontwikkelingen, waarbij de vergrijzing uiteraard veel aandacht vraagt.

We relateren de behoeften aan het aanbod om eventuele mismatches te signaleren. Dit doen we bij voorkeur mede in kaartlagen, die we desgewenst ook online presenteren in een WoonZorgwijzer-plus variant. Het geboden inzicht is van belang voor vele partijen zoals de Rijksoverheid, provincies, gemeenten, corporaties, zorgkantoren en –verzekeraars en (eerste- en tweedelijns) zorginstellingen.

We maken bij onze studies gebruik van lokaal geïnventariseerde data, landelijke data (zoals van het CIZ en het CBS) en eigen instrumenten zoals de WoonZorgwijzer en ons ramingsmodel wonen met zorg.