Zorg en ondersteuning

Steeds meer gemeenten werken aan een visie op het vlak van wonen met zorg en ondersteuning. Dit vaak in samenwerking met lokale partners. In.Fact.Research biedt de benodigde cijfermatige basis voor dit soort beleidstrajecten. We brengen de huidige situatie in beeld – vraag en aanbod – en geven een doorkijk naar de toekomst. In de gemeente Goeree-Overflakkee vertalen we het via deze weg verkregen inzicht samen met Bureau HHM in een toekomstvisie voor de samenwerkende partijen.

De WoonZorgwijzer kan helpen het aanbod aan zorg en ondersteuning beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van de inwoners. Samen met partners als Platform 31, Voswiz, HHM en DSP helpen we opdrachtgevers de inzichten uit dit instrument te vertalen naar concreet beleid. Dit onder meer op thema’s als de uitstroom uit Beschermd Wonen en de Maatschappelijke opvang en het inrichten van de sociale wijkteams.

Daar waar het gaat om de toekomstige opgaven hanteert In.Fact. een realistische benadering. In 2017 ontwikkelden we samen met RIGO en Q-Delft de nieuwe MIT (Monitor Investeren in de Toekomst). In de oude MIT stond vooraf vast dat de toekomstige opgave bestond uit bouwen. In de nieuwe MIT is de nadruk komen te liggen op het monitoren van (verhuis)processen en wordt erkend dat er sprake is van een integrale opgave.