Johan van Iersel

Johan van Iersel is opgeleid als bouwkundige en planoloog. Zijn expertise heeft betrekking op onderzoeks- en analysemethoden, demografische prognoses, toekomstverkenningen en modellenbouw. Hij zet zijn expertise in bij een grote verscheidenheid aan projecten: (woning-) marktonderzoek, monitoring, wonen en zorg, sociaal beleid, locatieonderzoek, leefbaarheidsstudies, strategisch voorraadbeleid, et cetera. Binnen deze projecten beschouwt Johan het als een uitdaging ingewikkelde materie op eenvoudige, begrijpelijke en – vooral – bruikbare wijze te presenteren.

Ook het continu vernieuwen van producten houdt Johan bezig. Hij heeft onder meer een nieuw (dynamisch) demografisch prognosemodel én een prognosemodel op 6ppc niveau ontwikkeld. Ook heeft hij de sociale index van Gemeente Rotterdam, de Leefbaarometer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de WoonZorgwijzer (mede) ontwikkeld.

Contact: johan.van.iersel@infact.eu