Kees Leidelmeijer

Kees Leidelmeijer is psycholoog en doet onderzoek op veel verschillende beleidsterreinen. Het zwaartepunt ligt op het gebied van leefbaarheid, energietransitie en de kwaliteit van de leefomgeving. De laatste jaren is daar zorg en welzijn bij gekomen. Kees ziet het als de grootste en interessantste uitdaging om de veelal abstracte concepten die met onderwerpen zoals leefbaarheid en duurzaamheid samengaan, inzichtelijk en hanteerbaar te maken, zowel in rapportages als in instrumenten voor monitoring, signalering en analyse. Hij heeft onder meer de Leefbaarometer (BZK), de Sociale index (oorspronkelijk voor Rotterdam) en de Woonzorgwijzer ontwikkeld. 

Kees Leidelmeijer is lid van de Gebruikersraad Microdata Services van het CBS en van de commissie voor de milieu-effectrapportage waarin hij adviseert over methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek en belevingsonderzoek in het bijzonder.

Contact: kees.leidelmeijer@infact.eu