Marlies van der Vlugt

Marlies van der Vlugt is opgeleid als sociaal geograaf. In haar werk helpt ze haar opdrachtgevers om onderbouwde beslissingen te nemen op het gebied van wonen. Gemeenten, woningcorporaties en andere partijen benaderen haar voor onderzoeken naar de lokale of regionale woningmarkt, de effecten van de demografie op de woningbehoefte, de betaalbaarheid van het wonen, de behoefte aan combinaties van wonen met zorg etc.

Marlies is betrokken bij de (door)ontwikkeling van diverse modellen op het vlak van de woningmarkt en de demografie, zoals het Lokaal CombinatieModel. Marlies vindt het belangrijk om de uitkomsten van deze modellen zo te presenteren dat het voor iedereen begrijpelijk is.   

Contact: marlies.vander.vlugt@infact.eu